Çınardere 4. Bölge İmar Uygulaması Bilgi Amaçlı Ön Askıya Çıkarıldı!

13.12.2013-21.07.2014-20.04.2015-26.09.2016 tasdik tarihli Çınardere Mahallesi Bir Kısmına Ait Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında yaklaşık 1260 maliki ilgilendiren bölgede 14/12/2017 tarih ve 2721 sayılı Encümen Kararı gereğince3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Çınardere 4. Bölge İmar Uygulaması " çalışmaları kesin onaydan önce 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 07/08/2018-07/09/2018 tarihleri arasında ön askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığı'nda bilgilendirme askı paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.

Tescil işlemi sonrası hak sahiplerine yeni imarlı tapuları yine belediyemizin yapacağı duyuru sonrası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından dağıtılacaktır. Tescil sonrası yeni imarlı tapusunu alan vatandaşlar; 13.12.2013-21.07.2014-20.04.2015-26.09.2016 tasdik tarihli Çınardere Mahallesi Bir Kısmına Ait Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacakları gibi eski yapılarında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşümü imkanı sağlanmış olacak.

İlgili Mahalle halkına ve İlçemize hayırlı olsun.


13 Ağustos 2018